فروشگاه آنلاین مدرسان شریف| بانک تست GMAT-
 

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

جستجوی پیشرفته

جستجو

پیگیری پستی سفارشات

راهنمای فروشگاه

بانک تست GMAT

نوع محصول: کتاب‌های آموزشی
اين كتاب شامل 2000 سؤال چهارگزينه‌اي مي‌باشد كه در 50 آزمون 40 سؤالي (همانند آزمون اصلي) دسته‌بندي شده‌اند. سؤالات با تجزيه و تحليل دقيق آزمون‌هاي گذشته و همچنين با توجه به‌ رويكرد احتمالي آزمون‌ِ سال‌هاي آينده، طراحي شده‌اند.
کد محصول: 36-10010724
3,800,000 ریال
3,420,000 ریال
i h
مشخصات محصولات
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 12
مؤلف مهندس حسین نامی
تعداد صفحات 746

جهت خرید کتاب الکترونیکی مربوطه بروی تصویر زیر کلیک کنید

لطفا پس از ثبت سفارش در همان روز به غیر از روزهای تعطیل و پنجشنبه ها در ساعت اداری ۹ تا ۱۸  جهت دریافت فایل دانلودی به (حساب کاربری خود => بخش محصولات قابل دانلود)مراجعه نمایید.

جهت دانلود فایل خریداری شده حداقل 24ساعت از زمان ثبت سفارش شما گذشته باشد.

 

 

تقديم به پدر و مادر عزيزم كتاب پيش رو پس از تقريباً دو سال تلاش، جهت پاسخگويي به نياز داوطلبان رشته MBA و مديريت اجرايي در درس GMAT تهيـه شـده است. اين كتاب شامل 1200 سؤال چهارگزينهاي ميباشد كه در 30 آزمون 40 سؤالي (همانند آزمون اصلي) دستهبندي شـدهانـد. سـؤالات بـا تجزيه و تحليل دقيق آزمونهاي گذشته و همچنين با توجه به رويكرد احتمالي آزمونِ سالهاي آينده، طراحي شدهاند. قبل از بيان خصوصيات اين كتاب، لازم است تأكيد كنم كه قبل از مطالعهي اين كتاب، حتماً ابتدا مطالب درسي، سؤالات تأليفي متن و سؤالات آزمونهاي كارشناسـي ارشد در كتاب اصلي GMAT مطالعه شود. اين كتاب، مزايايي دارد كه آن را از ساير كتابهاي موجود در اين حوزه، متمايز ميكند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميكنم: 1ـ در اين كتاب، همانطور كه اشاره شد، مطابق با آزمون اصلي، 30 آزمون 40 سؤالي وجود دارد. بنابراين، شما در مجموع 300 سؤال اسـتدلال منطقي، 300 سؤال حل مسأله، 300 سؤال كفايت دادهها، 150 سؤال تصحيح جملات و 150 سؤال درك مطلب را مطالعـه خواهيـد كـرد. توجـه داشته باشيد اين سؤالات براساس بارم بندي و تأكيد طراحان در سالهاي گذشته و با نگاهي به آزمونهاي احتمالي آينده، طراحي شدهانـد تـا بودجهبندي مناسب و دقيقي در آزمونها وجود داشته باشد و اين طور نبوده كه از مبحث خاصي كه اتفاقـاً در آزمـونهـاي گذشـته و آينـده جايگاهي نداشته و نخواهد داشت، تعداد زيادي سؤال آورده شود. 2ـ يكي ازمهمترين مزيتهاي اين كتاب، عدم استفادهاز سؤالات آزمونهاي دكتري وكارشناسيارشد سازمان سنجش ميباشد! درواقع سعيشـده سؤالات تكراري نباشند و داوطلب در هر آزمون با سؤالاتيروبرو شود كه قبلاً آنهارا نديدهاست. 3ـ براي تمامي سؤالات، پاسخهاي تشريحي كامل آورده شده است تا خواننده بدون احتياج به كلاس و يا استاد، بتواند نياز خـود را برطـرف كنـد؛ هرچند در صورت هرگونه سؤال و يا ابهام، شما عزيزان ميتوانيد از طريق وب سايت شخصي بنده (ir.nami-h.www (مشكل خود را رفع كنيد. 4ـ برخي از سؤالات، خصوصاً در حوزهي استدلال منطقي، از آزمونهاي بينالمللي GMAT و كتابهاي معتبر و جديد دنيا طراحي شدهانـد و چون طراحان سازمان سنجش نيز براي طرح تست معمولاً از اينگونه منابع استفاده ميكنند؛ بنابراين احتمال طرح عين و يـا شـبيه آنهـا در آزمونهاي آينده بسيار زياد است. 5ـ ضريب سختي و آساني آزمونها يكسان نيست و سعي شده شرايط گوناگون در اين آزمونها لحاظ شـود. در واقـع بـراي شـكل نگـرفتن ذهنيت براي داوطلب، سختي و آساني آزمونها مشخص نشدهاند تا كماكان در هر آزمون، شرايط، همانند آزمون اصلي شبيهسازي شده باشد. نحوهي استفاده از كتاب اين كتاب براي دو ماهآخر منتهي به آزمون اصلي تدوين شدهاست تا شما با برنامهريزي دقيق و در فواصل زماني مناسب، يك آزمون را بـراي خـود در نظر بگيريد و در مدت زمان 90 تا 100 دقيقه به سؤالات هر آزمون پاسخ دهيد وپس ازپايان مدت زمان هـر آزمـون، در همـان روز، پاسـخهـاي تشريحي سؤالاتي كه غلط جواب داده يا اصلاً جواب ندادهايد را بررسي كنيد. در سؤالاتي نظير استدلال منطقي و تصـحيح جمـلات، حتمـاً پاسـخ سؤالاتي كه درست جواب دادهايد را هم مرور كنيد؛ چون ممكن است با يك تصور غلط به برخي از سؤالات اين بخشها جواب صـحيح داده باشـيد! ضمن اينكه، تحليل ساير گزينهها در اين دو بخش، شمارا آزمون به آزمون، مسلطتر نيز خواهد كرد. در مرحله بعدي، بهتر است پاسخ سؤالات حل مسأله و كفايت دادهها را كه صحيح پاسخ دادهايد، مروري سريع كنيد؛ شايد پاسـخهـاي آورده شده در كتاب سادهتر باشند و همچنين سؤالات حل مسأله و كفايت دادهها كه غلط جواب دادهايد يا اصلاً جـواب نـدادهايـد را دوبـاره بـدون محدوديت زماني حل كنيد (حتي اگر براي حل هر كدام بيش از 5 دقيقه زمان صرف كنيد). داوطلبان MBA كه ميانگين حدود 55 درصد در اين 10 آزمون كسب كنند، ميتوانند خود را جزو 50 نفر اول آزمون اصـلي در درس GMAT و داوطلبان MBA كه ميانگين حدود 65 درصد در اين 10 آزمون كسب كنند، ميتوانند خود را جزو 10 نفر اول آزمون اصلي بدانند. با توجه به اينكه هيچ اثر تأليفي خالي از اشكال نيست، لذا از همه استادان و دانشجويان تقاضا دارم، در صورت مواجه شدن با ايرادي در كتـاب از طريق وب سايت شخصي بنده به آدرس ir.nami-h.www اطلاع دهند. ضمن اينكه در اين وب سايت، پشتيباني و رفع اشكال درسي نيـز صورت ميگيرد. تذكر: چاپهاي قبلي كتاب تحت عنوان 50 روز، 50 آزمون بود ولي به دليل گراني بيش از اندازه كاغذ جهت ايجاد امكـان خريـد دانشـجويان تصميم گرفته شد كه تعداد آزمونها كم شود تا هزينه نهايي كتاب زياد نشود. «هيچ» اگر سايه پذيرد، منم آن سايهي «هيچ» مهندس حسين نامي آبانماه 1401

0.0 0
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن
  • محصول را تنها پس از خرید آن می‌توان نقد و بررسی کرد
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
*
*
  • بد
  • عالی

تقديم به پدر و مادر عزيزم كتاب پيش رو پس از تقريباً دو سال تلاش، جهت پاسخگويي به نياز داوطلبان رشته MBA و مديريت اجرايي در درس GMAT تهيـه شـده است. اين كتاب شامل 1200 سؤال چهارگزينهاي ميباشد كه در 30 آزمون 40 سؤالي (همانند آزمون اصلي) دستهبندي شـدهانـد. سـؤالات بـا تجزيه و تحليل دقيق آزمونهاي گذشته و همچنين با توجه به رويكرد احتمالي آزمونِ سالهاي آينده، طراحي شدهاند. قبل از بيان خصوصيات اين كتاب، لازم است تأكيد كنم كه قبل از مطالعهي اين كتاب، حتماً ابتدا مطالب درسي، سؤالات تأليفي متن و سؤالات آزمونهاي كارشناسـي ارشد در كتاب اصلي GMAT مطالعه شود. اين كتاب، مزايايي دارد كه آن را از ساير كتابهاي موجود در اين حوزه، متمايز ميكند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميكنم: 1ـ در اين كتاب، همانطور كه اشاره شد، مطابق با آزمون اصلي، 30 آزمون 40 سؤالي وجود دارد. بنابراين، شما در مجموع 300 سؤال اسـتدلال منطقي، 300 سؤال حل مسأله، 300 سؤال كفايت دادهها، 150 سؤال تصحيح جملات و 150 سؤال درك مطلب را مطالعـه خواهيـد كـرد. توجـه داشته باشيد اين سؤالات براساس بارم بندي و تأكيد طراحان در سالهاي گذشته و با نگاهي به آزمونهاي احتمالي آينده، طراحي شدهانـد تـا بودجهبندي مناسب و دقيقي در آزمونها وجود داشته باشد و اين طور نبوده كه از مبحث خاصي كه اتفاقـاً در آزمـونهـاي گذشـته و آينـده جايگاهي نداشته و نخواهد داشت، تعداد زيادي سؤال آورده شود. 2ـ يكي ازمهمترين مزيتهاي اين كتاب، عدم استفادهاز سؤالات آزمونهاي دكتري وكارشناسيارشد سازمان سنجش ميباشد! درواقع سعيشـده سؤالات تكراري نباشند و داوطلب در هر آزمون با سؤالاتيروبرو شود كه قبلاً آنهارا نديدهاست. 3ـ براي تمامي سؤالات، پاسخهاي تشريحي كامل آورده شده است تا خواننده بدون احتياج به كلاس و يا استاد، بتواند نياز خـود را برطـرف كنـد؛ هرچند در صورت هرگونه سؤال و يا ابهام، شما عزيزان ميتوانيد از طريق وب سايت شخصي بنده (ir.nami-h.www (مشكل خود را رفع كنيد. 4ـ برخي از سؤالات، خصوصاً در حوزهي استدلال منطقي، از آزمونهاي بينالمللي GMAT و كتابهاي معتبر و جديد دنيا طراحي شدهانـد و چون طراحان سازمان سنجش نيز براي طرح تست معمولاً از اينگونه منابع استفاده ميكنند؛ بنابراين احتمال طرح عين و يـا شـبيه آنهـا در آزمونهاي آينده بسيار زياد است. 5ـ ضريب سختي و آساني آزمونها يكسان نيست و سعي شده شرايط گوناگون در اين آزمونها لحاظ شـود. در واقـع بـراي شـكل نگـرفتن ذهنيت براي داوطلب، سختي و آساني آزمونها مشخص نشدهاند تا كماكان در هر آزمون، شرايط، همانند آزمون اصلي شبيهسازي شده باشد. نحوهي استفاده از كتاب اين كتاب براي دو ماهآخر منتهي به آزمون اصلي تدوين شدهاست تا شما با برنامهريزي دقيق و در فواصل زماني مناسب، يك آزمون را بـراي خـود در نظر بگيريد و در مدت زمان 90 تا 100 دقيقه به سؤالات هر آزمون پاسخ دهيد وپس ازپايان مدت زمان هـر آزمـون، در همـان روز، پاسـخهـاي تشريحي سؤالاتي كه غلط جواب داده يا اصلاً جواب ندادهايد را بررسي كنيد. در سؤالاتي نظير استدلال منطقي و تصـحيح جمـلات، حتمـاً پاسـخ سؤالاتي كه درست جواب دادهايد را هم مرور كنيد؛ چون ممكن است با يك تصور غلط به برخي از سؤالات اين بخشها جواب صـحيح داده باشـيد! ضمن اينكه، تحليل ساير گزينهها در اين دو بخش، شمارا آزمون به آزمون، مسلطتر نيز خواهد كرد. در مرحله بعدي، بهتر است پاسخ سؤالات حل مسأله و كفايت دادهها را كه صحيح پاسخ دادهايد، مروري سريع كنيد؛ شايد پاسـخهـاي آورده شده در كتاب سادهتر باشند و همچنين سؤالات حل مسأله و كفايت دادهها كه غلط جواب دادهايد يا اصلاً جـواب نـدادهايـد را دوبـاره بـدون محدوديت زماني حل كنيد (حتي اگر براي حل هر كدام بيش از 5 دقيقه زمان صرف كنيد). داوطلبان MBA كه ميانگين حدود 55 درصد در اين 10 آزمون كسب كنند، ميتوانند خود را جزو 50 نفر اول آزمون اصـلي در درس GMAT و داوطلبان MBA كه ميانگين حدود 65 درصد در اين 10 آزمون كسب كنند، ميتوانند خود را جزو 10 نفر اول آزمون اصلي بدانند. با توجه به اينكه هيچ اثر تأليفي خالي از اشكال نيست، لذا از همه استادان و دانشجويان تقاضا دارم، در صورت مواجه شدن با ايرادي در كتـاب از طريق وب سايت شخصي بنده به آدرس ir.nami-h.www اطلاع دهند. ضمن اينكه در اين وب سايت، پشتيباني و رفع اشكال درسي نيـز صورت ميگيرد. تذكر: چاپهاي قبلي كتاب تحت عنوان 50 روز، 50 آزمون بود ولي به دليل گراني بيش از اندازه كاغذ جهت ايجاد امكـان خريـد دانشـجويان تصميم گرفته شد كه تعداد آزمونها كم شود تا هزينه نهايي كتاب زياد نشود. «هيچ» اگر سايه پذيرد، منم آن سايهي «هيچ» مهندس حسين نامي آبانماه 1401

مشخصات محصولات
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 12
مؤلف مهندس حسین نامی
تعداد صفحات 746
مشتریانی که این محصول را خریدند، محصولات زیر را نیز خریداری می‌کنند.

استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT (کتاب اصلی)

در كتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT تمام مطالب در پنج فصل با نثري ساده و روان به همراه ارایه مثال های متعدد آموزش داده شده است. آموزش مطالب از سطح مبتدي تا پيشرفته از مشخصات ديگر اين كتاب است.
4,200,000 ریال 3,780,000 ریال

زبان تخصصی ویژه مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری MBA

در کتاب زبان تخصصی MBA کارشناسی ارشد مدرسان شریف، آنچه درکنار ارائه‌ دقیق مطالب آموزشی و تست‌هاي فراوان با ترجمه فارسي مورد توجه قرار گرفته، استفاده از زبانی ساده وعاری از ابهام درجریان فرآیند آموزش مطالب است.
1,450,000 ریال 1,305,000 ریال

ریاضی عمومی 1 (میکروطبقه بندی شده)

کتاب ریاضی عمومی 1 مدرسان شریف با نگارش ساده و اجتناب از بیان مطالب غیرضروری سعی داشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در کمترین زمان بدون نیاز به کتب دیگر بهترین نتیجه گیری در آزمون کنکور سراسری ارشد را داشته باشند.
3,600,000 ریال 3,240,000 ریال

ریاضی عمومی 2 (میکروطبقه بندی شده)

کتاب ریاضی عمومی 2 مدرسان شریف با نگارش ساده و اجتناب از بیان مطالب غیرضروری سعی داشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در کمترین زمان بدون نیاز به کتب دیگر بهترین نتیجه گیری در آزمون کنکور سراسری ارشد را داشته باشند.
2,900,000 ریال 2,610,000 ریال