علوم انسانی-فروشگاه آنلاین مدرسان شریف
 

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

جستجوی پیشرفته

جستجو

پیگیری پستی سفارشات

راهنمای فروشگاه

جستجوی سریع و پیشرفته
فیلترها Close

علوم انسانی

نمایش به عنوان گرید فهرست
مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دكتری برنامه ریزی درسی ( کد 2142 ) 1398 - 1403

این کتاب مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری سراسری شامل زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
850,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دكتری ژئومورفولوژی (کد 2106 ) 1397 - 1402

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری سراسری ژئومورفولوژی شامل زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
800,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دكتری مدیریت آموزشی ( کد 2143 ) 1397 - 1402

این کتاب مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری دکتری مدیریت آموزشی شامل زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
720,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دكتری مشاوره ( کد 2148 ) 1398- 1403

این کتاب مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری دکتری مشاوره شامل زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
800,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دكتری جغرافیای سیاسی ( کد 2103 ) 1401 - 1396

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری دکتری جغرافیای سیاسی شامل زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
800,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دكتری روان‌شناسی تربیتی ( کد 2144 ) 1398 - 1403

این کتاب مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری سراسری شامل زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
850,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دكتری علوم اقتصادی ( کد 2112 ) 1398 - 1403

مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی دکتری علوم اقتصادی (کد 2112) شامل زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
1,000,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دکتری تکنولوژی آموزشی ( کد 2145 ) 1402 - 1397

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی سراسری شامل زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
750,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ( کد 2104 ) 1402 -1397

کتاب مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شامل زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
800,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دکتری روان‌شناسی و آموزش كودكان استثنایی ( کد 2147 ) 1397 - 1402

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری سراسری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی شامل زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
750,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دکتری مدیریت‌ رسانه و اطلاعات (کد 2165 )1397 -1402

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری دکتری مدیریت‌ رسانه و اطلاعات شامل زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
1,060,000 ریال

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی ( کد 2169 ) 1397 - 1402

کتاب الکترونیکی مجموعه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی شامل زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی و مجموعه دروس تخصصی می باشد.
1,000,000 ریال
کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ویژه رشته‌های دکتری روان‌شناسی

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ( ویژه رشته‌های دکتری روان‌شناسی )

هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
1,350,000 ریال 1,215,000 ریال

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ( ویژه رشته‌ حقوق خصوصی )

با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به این مقطع پیرامون مصاحبه حضوری و نبود منابع کافی در این زمینه، انتشارات مدرسان شریف کتابی در دو بخش تهیه کرده است که بخش اول آن در ارتباط با شرایط عمومی حضور یک داوطلب در جلسه مصاحبه حضوری می‌باشد و بخش دوم آن سؤالات تخصصی درسی می‌باشد که از داوطلب سؤال می‌شود. هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
930,000 ریال 837,000 ریال

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ( ویژه رشته‌ حقوق عمومی )

با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به این مقطع پیرامون مصاحبه‌ حضوری و نبود منابع کافی در این زمینه، انتشارات مدرسان شریف کتابی در دو بخش تهیه کرده است که بخش اول آن در ارتباط با شرایط عمومی حضور یک داوطلب در جلسه مصاحبه حضوری می‌باشد و بخش دوم آن سؤالات تخصصی درسی می‌باشد که از داوطلب سؤال می‌شود. هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
900,000 ریال 810,000 ریال

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ( ویژه رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل )

با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به این مقطع پیرامون مصاحبه‌ حضوری و نبود منابع کافی در این زمینه، انتشارات مدرسان شریف کتابی در دو بخش تهیه کرده است که بخش اول آن در ارتباط با شرایط عمومی حضور یک داوطلب در جلسه مصاحبه حضوری می‌باشد و بخش دوم آن سؤالات تخصصی درسی می‌باشد که از داوطلب سؤال می‌شود. هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
840,000 ریال 756,000 ریال

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ( ویژه رشته‌ علوم ورزشی )

با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به این مقطع پیرامون مصاحبه‌ حضوری و نبود منابع کافی در این زمینه، انتشارات مدرسان شریف کتابی در دو بخش تهیه کرده است که بخش اول آن در ارتباط با شرایط عمومی حضور یک داوطلب در جلسه مصاحبه حضوری می‌باشد و بخش دوم آن سؤالات تخصصی درسی می‌باشد که از داوطلب سؤال می‌شود. هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
1,150,000 ریال 1,035,000 ریال

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ( ویژه رشته‌های حقوق بین‌الملل عمومی )

هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
410,000 ریال 369,000 ریال

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ( ویژه رشته‌های‌ حسابداری و مالی )

با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به این مقطع پیرامون مصاحبه‌ حضوری و نبود منابع کافی در این زمینه، انتشارات مدرسان شریف کتابی در دو بخش تهیه کرده است که بخش اول آن در ارتباط با شرایط عمومی حضور یک داوطلب در جلسه مصاحبه حضوری می‌باشد و بخش دوم آن سؤالات تخصصی درسی می‌باشد که از داوطلب سؤال می‌شود. هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
900,000 ریال 810,000 ریال

کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ویژه رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

هدف از تهیه این کتاب افزایش آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.
1,570,000 ریال 1,413,000 ریال