کتاب ترموديناميک(ویژه رشته های مکانیک-هوافضا-ابزار دقیق) | فروشگاه مدرسان شریف
 

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

جستجوی پیشرفته

جستجو

پیگیری پستی سفارشات

راهنمای فروشگاه

ترمودینامیک ویژه رشته های مکانیک-هوافضا-ابزار دقیق

نوع محصول: کتاب‌های آموزشی
كتاب ترمودینامیک ارشد به سبک ميكروطبقه‌بندي تألیف شده است، بدین صورت که هر فصل به چند بخش کوچکتر تقسیم شده است.
کد محصول: 36-10009076
قیمت با تخفیف
1,450,000 ریال
1,305,000 ریال
i h
مشخصات محصولات
سال چاپ 1399
نوبت چاپ 12
مؤلف دكتر بهزاد خداکرمی (عضو هیئت علمی دانشگاه)
تعداد صفحات 466

جهت خرید کتاب الکترونیکی مربوطه بروی تصویر زیر کلیک کنید

 

لطفا پس از ثبت سفارش در همان روز به غیر از روزهای تعطیل و پنجشنبه ها در ساعت اداری ۹ تا ۱۸  جهت دریافت فایل دانلودی به (حساب کاربری خود => بخش محصولات قابل دانلود)مراجعه نمایید.

جهت دانلود فایل خریداری شده حداقل ۴ ساعت از زمان ثبت سفارش شما گذشته باشد.

 

 

 

كتابيكهدردسترسشماقرارمي‌گيردحاصلبيشاز15 سالتدريسدركلاس‌هايكنكوركارشناسيارشدودكتريو تأليفده‌هاعنوانكتابويژهكنكوركارشناسيارشدودكترياستكهبه صورتمجموعه‌ايكاملاًخودآموزوكاملارائه گرديدهاست.

كتاب حاضر به سبک ميكروطبقه‌بندي تألیفشدهاست، بدین صورت که هر فصل به چند بخش کوچکتر تقسیم شده است که هر کدام شامل درسنامه کامل به همراه نکات کنکوری و روش‌های تستی، مثال‌های تألیفی متنوع و در نهایت تست‌های مربوط به کنکورهای سراسری و دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی کامل است. همچنيندرانتهايهرفصلنيزسهمرحلهآزمونخودسنجيدرسهسطح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) با پاسخنامهكليديجهتسنجشداوطلبآوردهشدهاستتابهنقاط ضعفوقوتخودپيببرد. درانتهايكتابپاسختشريحيسؤالاتآزمون‌هایکارشناسی ارشد سال‌های1399ـ1395 باپاسخنامهتشريحيارائهشدهاست.

این کتاب ویژه رشته‌های مهندسی مکانیک و هوافضا تألیف گردیده است، ولی نمونه سؤالات سایر رشته‌های مرتبط با مطالب این کتاب نیز آورده شده است تا داوطلب بانک تست کاملی در اختیار داشته باشد. 

اينجانبباتوجهبهآشفتهبازاريكهدرچندسالاخيردرزمينهتأليفوتدريسمربوطبهكنكوركارشناسيارشدو دكتريبهوجودآمدهاستوافرادغيرمتخصصكهخودافرادیموفقدركنكورتحصيلاتتكميلينبودهودردانشگاه‌هاي پايينيادوره‌های شبانه و ... تحصيلنموده‌اندو در برخی موارد سال‌ها پشت کنکور مانده‌اند، وارداينعرصهشده‌اند،لازمديدمكتابجامعيبرايداوطلبانعزيزتأليف نمايمتااينعزيزانازمطالعهكتاب‌هاييكهتوسط اینافرادغيرمتخصصوبازاريتأليفگرديدهوباارائهمحتواي غيركنكوري،اثباتيومطالبخارجازسرفصل‌هايمصوب،سببدلسردي،گمراهيواتلافوقتاينعزيزانمي‌شوند،بي نياز گردند.

از زحمات گروه ویراستاری علمی و ادبی که در زمینه ویرایش و غلط‌گیری کتاب کمک‌های شایانی نمودند، قدردانی می‌نمایم.

امید است  اينمجموعهراهنمايشمادانشجويانعزيزباشد و به نحو احسن شما را در این مسیر یاری نماید.

در پايان لازم است از مديريت محترم انتشارات مدرسان شريف كه رهنمودهاي ايشان باعث ارتقاي كتاب شده است سپاسگزاري ‌نمايم.  

همچنين از واحد تأليف و تايپ انتشارات مدرسان شريف كه در هر چه بهتر شدن اين كتاب از هيچ كوششي دريغ نورزيدند  كمال تشكر و امتنان را دارم.

يقيناً هر اثري توأم با خطايي است؛ لذا از تمامي صاحب‌نظران و دانشجويان تقاضا دارم هرگونه اشكالي را به آدرس ایمیل Entesharat@modaresanesharif.ac.ir  ارسال کنند و يا با شماره تلفن‌ 61099 ـ 021 (روابط عمومي انتشارات مدرسان شريف)  تماس حاصل نمايند.

 

0.0 0
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن
  • محصول را تنها پس از خرید آن می‌توان نقد و بررسی کرد
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
*
*
  • بد
  • عالی

 

كتابيكهدردسترسشماقرارمي‌گيردحاصلبيشاز15 سالتدريسدركلاس‌هايكنكوركارشناسيارشدودكتريو تأليفده‌هاعنوانكتابويژهكنكوركارشناسيارشدودكترياستكهبه صورتمجموعه‌ايكاملاًخودآموزوكاملارائه گرديدهاست.

كتاب حاضر به سبک ميكروطبقه‌بندي تألیفشدهاست، بدین صورت که هر فصل به چند بخش کوچکتر تقسیم شده است که هر کدام شامل درسنامه کامل به همراه نکات کنکوری و روش‌های تستی، مثال‌های تألیفی متنوع و در نهایت تست‌های مربوط به کنکورهای سراسری و دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی کامل است. همچنيندرانتهايهرفصلنيزسهمرحلهآزمونخودسنجيدرسهسطح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) با پاسخنامهكليديجهتسنجشداوطلبآوردهشدهاستتابهنقاط ضعفوقوتخودپيببرد. درانتهايكتابپاسختشريحيسؤالاتآزمون‌هایکارشناسی ارشد سال‌های1399ـ1395 باپاسخنامهتشريحيارائهشدهاست.

این کتاب ویژه رشته‌های مهندسی مکانیک و هوافضا تألیف گردیده است، ولی نمونه سؤالات سایر رشته‌های مرتبط با مطالب این کتاب نیز آورده شده است تا داوطلب بانک تست کاملی در اختیار داشته باشد. 

اينجانبباتوجهبهآشفتهبازاريكهدرچندسالاخيردرزمينهتأليفوتدريسمربوطبهكنكوركارشناسيارشدو دكتريبهوجودآمدهاستوافرادغيرمتخصصكهخودافرادیموفقدركنكورتحصيلاتتكميلينبودهودردانشگاه‌هاي پايينيادوره‌های شبانه و ... تحصيلنموده‌اندو در برخی موارد سال‌ها پشت کنکور مانده‌اند، وارداينعرصهشده‌اند،لازمديدمكتابجامعيبرايداوطلبانعزيزتأليف نمايمتااينعزيزانازمطالعهكتاب‌هاييكهتوسط اینافرادغيرمتخصصوبازاريتأليفگرديدهوباارائهمحتواي غيركنكوري،اثباتيومطالبخارجازسرفصل‌هايمصوب،سببدلسردي،گمراهيواتلافوقتاينعزيزانمي‌شوند،بي نياز گردند.

از زحمات گروه ویراستاری علمی و ادبی که در زمینه ویرایش و غلط‌گیری کتاب کمک‌های شایانی نمودند، قدردانی می‌نمایم.

امید است  اينمجموعهراهنمايشمادانشجويانعزيزباشد و به نحو احسن شما را در این مسیر یاری نماید.

در پايان لازم است از مديريت محترم انتشارات مدرسان شريف كه رهنمودهاي ايشان باعث ارتقاي كتاب شده است سپاسگزاري ‌نمايم.  

همچنين از واحد تأليف و تايپ انتشارات مدرسان شريف كه در هر چه بهتر شدن اين كتاب از هيچ كوششي دريغ نورزيدند  كمال تشكر و امتنان را دارم.

يقيناً هر اثري توأم با خطايي است؛ لذا از تمامي صاحب‌نظران و دانشجويان تقاضا دارم هرگونه اشكالي را به آدرس ایمیل Entesharat@modaresanesharif.ac.ir  ارسال کنند و يا با شماره تلفن‌ 61099 ـ 021 (روابط عمومي انتشارات مدرسان شريف)  تماس حاصل نمايند.

 

مشخصات محصولات
سال چاپ 1399
نوبت چاپ 12
مؤلف دكتر بهزاد خداکرمی (عضو هیئت علمی دانشگاه)
تعداد صفحات 466
مشتریانی که این محصول را خریدند، محصولات زیر را نیز خریداری می‌کنند.

مکانیک سیالات ویژه مهندسی مکانیک(میکروطبقه بندی شده)

كتاب حاضر چكيده‌اي از مطالب‌ كتاب‌هاي معروف و معتبر علمي در زمينه مكانيك سيالات و حاصل تجربه 34 سال تدريس در دانشگاه و 20 سال تدريس كلاس‌هاي كنكور كارشناسي ارشد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مختلف است.
1,600,000 ریال 1,440,000 ریال

انتقال حرارت(میکروطبقه بندی شده)

كتاب انتقال حرارت ارشد مکانیک شامل خلاصه درس،نكات كليدي،تست‌های آزمون كارشناسي ارشد براي داوطلبان مهندسي مكانيک و ... تأليف شده است.
1,100,000 ریال 990,000 ریال

دینامیک

كتاب دینامیک درهر فصل شامل 3 بخش: شرح مباحث درسي با مثال‌های متنوع، تست‌هاي طبقه‌بندي شده همراه كنكور با پاسخنامه تشريحي و تست های تأليفي می باشد.
580,000 ریال 522,000 ریال

ارتعاشات

كتاب ارتعاشات شش فصل دارد كه در فصل اول مباحثي از دروس رياضيات مهندسي، معادلات ديفرانسيل، ديناميك و كاربرد آنها در ارتعاشات آورده شده است.
1,470,000 ریال 1,323,000 ریال